ပညာေရးဆိုင္ရာသုေတသနေဆာ့ဝဲလ္း ATLAS.ti software အေၾကာင္း

Zawgyi ပညာေရးဆိုင္ရာသုေတသနေဆာ့ဝဲလ္း ATLAS.ti software အေၾကာင္း ATLAS.ti: ဂ်ာမနီသည္အရည္အေသြးရွိေသာေဆာ့ဝဲလ္ATLAS.ti ကိုပထမဆုံးဘာလင္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏သုေတသနစီမံကိန္းအျဖစ္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက စ၍ ATLAS.ti သည္ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတစ္ခုကိုရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ေသာမတ္စ္မူဟာကုမၸဏီ၏သိပၸံေဆာ့ဖ္ဝဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီ၏အမည္ေအာက္တြင္ပထမဆုံး ATLAS.ti GmbH ေအာက္တြင္ပထမဆုံးစီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ဒီပ႐ိုဂရမ္ကိုကမာၻတစ္လႊားမွာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၿပီးအဓိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကစားသမားမ်ားႏွင့္အတူစိတ္ ၀ င္စားေသာသုံးစြဲသူမ်ားအၾကား။ Microsoft၊ ကုလသမဂၢ၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ဂူဂဲလ္၊ ဘိုးရင္းႏွင့္ကမာၻ႔အဓိကတကၠသိုလ္အားလုံးနီးပါးသည္ ATLAS.ti ကိုအား ထား၍ သူတို႔၏အရည္အေသြးအခ်က္အလက္ေဒတာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈလိုအပ္သည္။ …

Read More